header3
U wenst informatie over beschermingsbewind
Als u, een familielid of een begeleider zich over beschermingsbewind willen laten informeren, dan kan makkelijk een afspraak gemaakt worden door het contactformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen.

Vervolgens spreken wij bij u thuis of bij de instelling af, voor een advies- of een intake gesprek. In  dat gesprek, bij voorkeur met de begeleider / partner er bij, wordt  naar uw situatie gekeken en worden de verschillende mogelijkheden met u besproken.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald of- en welke financiële zorg wenselijk is en worden de rechten en plichten uitgelegd. U ontvangt daarover ook schriftelijke informatie en de verwijzing daarnaar op deze website.

Vervolgens wordt er een aanmeldingsformulier van BBFZ  ingevuld en een overeenkomst ondertekend met de rechten en plichten van beide partijen.

Aanvraagformulier onder bewindstelling
Bij beschermingsbewind wordt er een verzoek tot onder bewindstelling verstuurd naar de rechtbank, samen met de akkoordverklaringen van betrokken familieleden.
Voor de aanvraag is ook een kopie van een geldig legitimatie bewijs nodig en een recent uittreksel van de gemeentelijke basis administratie.
Om de aanvraag te ondersteunen kan een Medische verklaring of een Sociaal verslag van deskundigen toegevoegd worden.
De bewindvoerder zal een getekende bereidverklaring meesturen.

Hierna ontvangt u vóór de zitting bij de rechtbank een acceptgirokaart voor de griffiekosten. Na betaling volgt de zitting op de rechtbank.
Als u niet betaald komt er geen zitting, maar blijft u wel de griffiekosten verschuldigd.

U wordt door de rechtbank uitgenodigd
Op de zitting wordt u verwacht te verschijnen, samen met uw echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner / andere levensgezel. Met daarbij, indien van toepassing, de begeleider van de betrokken instelling. In de regel zal de bewindvoerder ook op de zitting aanwezig zijn.
De rechter zal in de zitting het bewind over uw goederen uitspreken en BBFZ als  bewindvoerder benoemen.

Een dossier aanleggen
De bewindvoerder zal een beheer- en een leefgeldrekening voor u bij de ABN AMRO openen. Hierbij zijn er eenmalige kosten per rekening en daarna kosten per rekening per maand. Ook voor de pinpas van de leefgeldrekening zijn er kosten per maand.

De bewindvoerder zal uw vermogen, inkomsten, uitgaven , schulden en vorderingen in kaart brengen; de boedel beschrijven. Daar waar nodig inkomensaanvullende maatregelen nemen, zoals het aanvragen van (aanvullende) uitkering, toeslagen of kwijtscheldingen.

Voor de eenmailge intake zal de bewindvoerder kosten in rekening brengen.

Voor de tarieven zie Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.