header4
Kwaliteitsverantwoording Bart Bakker Financieele Zorgverlening.

Vanwege de gestelde kwaliteitseisen van de rechtbank inzake de uitvoering van de taken als bewindvoerder zijn de volgende kwaliteitszaken gewaarborgd in BBFZ.

Vakbekwaamheid
Afgeronde post-HBO registeropleiding Beschermingsbewind IFZ IFZ logo

Afgeronde post-HBO registeropleiding Schuldhulpverlening IFZ.
Cursus Stichting Mentorschap Friesland, sept 2010
Bij- en nascholing van totaal minimaal 16 uur per kalenderjaar
Werk- en levenservaring: zie persoonlijk profiel logo 82x23


Waarneming bij afwezigheid en samenwerking met door de rechtbank Noord-Nederland erkende professionele bewindvoerders

H.J. Bentum Beschermingsbewind en Financieel Beheer Bentum www.bfbb.nl
J. Zuidema-Taekema BNJWH Beheer www.bnjwh-beheer.nl

Ethiek
BBFZ zal zorg dragen voor de bescherming van privacygevoelige cliëntgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). En de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). BBFZ is bij het CBP opgenomen onder meldingsnummer m1564779. Onze privacyverklaring vindt u bij Documenten, algemeen.
De eigenaar Bart Bakker heeft een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)
BBFZ heeft een klachtenprocedure opgesteld en deze is te allen tijde opvraagbaar door de cliënt.
BBFZ zal in de periode van de verslaglegging geen schenkingen, erfstelling of legaten van de cliënten of hun naaste familie in ontvangst nemen.
Binnen de registeropleiding Beschermingsbewind van IFZ is ethiek uitgebreid behandeld.

Inrichting van de onderneming
BBFZ heeft de ondernemingsgelden gescheiden van de cliëntgelden en er is geen enkele bankrekening van de cliënt te naam gesteld op de onderneming
BBFZ zal de administratie van zijn cliënten onderhouden in het Bewindvoerderspakket van 2Workvan 2Work Software in ’s-Hertogenbosch.
BBFZ heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor Bewindvoerders afgesloten bij MEEÚS Assurantiën B.V. te Alkmaar onder polisnummer 625483302 - 1.
BBFZ heeft een beschreven uniform werkproces. Beschikbaar gesteld aan klanten.
BBFZ heeft van maandag tot met donderdag van 10:00 uur tot 12:00 een telefonisch spreekuurvoor cliënten. Heeft voor hulpverleners en instanties een telefoonnummer voor buiten het telefonisch spreekuur. En is 7*24 uur per GSM, e-mailen en fax bereikbaar. Ik reageer binnen twee werkdagen op post, e-mail en voice-mail.
BBFZ zorgt voor een tijdige verslaglegging (rekening en verantwoording, boedel) aan de rechtbank.

2workAutomatisering
BBFZ gebruikt een professioneel automatiseringssysteem 2Work voor beschermingsbewind en schuldhulpverlening. En Mentordossier van BizzXl voor de vastlegging van mentordossiers.
Cliënt- en bankgegevens liggen in het systeem vast. Budgetplan, omschrijving boedel en rekening en verantwoording (R&V) worden met 2Work automatisch gegeneerd.

Lid van beroepsvereniging:

Logo NBPB V1a  
 

Richtlijnen
BBZF werkt volgens de LOVCK, de NVVK en RECOVA richtlijnen. Zodat de service gegarandeerd en transparant is.